Arkiv för kategorier: Tips för bostadsrättsföreningar

Lägenhetsbyggnad med fönster som speglar sig i himlen

Fönsterbyte BRF → Allt ni behöver veta

Att göra ett fönsterbyte i en brf (bostadsrättsförening) kan uppfattas som ett dyrt och komplicerat projekt. Dock är det så att om fönstren börjar bli gamla så kommer ett fönsterbyte i en bostadsrättsförening faktiskt vara en kostnadsbesparing, i alla fall i längden.

 

Precis som att fasaden och de inglasade balkongerna måste renoveras eller underhållas måste även fönstren det för att kunna skydda byggnaden. Fönster ska kunna hålla i cirka 40 år innan de behöver bytas. Det beror självklart även på material och hur bra de har tagits hand om. I den här artikeln informerar vi om all viktig kunskap du behöver ha koll på inför ett fönsterbyte brf.

 

Lästips: Vi tipsar om laddstolpar för elbilsladdning och solceller för lägenhetshus.

Lägenhetshus som inte är i behov av fönsterbyte brf

Att byta fönster vid behov är viktigt för alla

Att byta fönster i en bostadsrättsförening vid behov är viktigt för både de boende och för fastighetsägaren. Gamla fönster kan börja släppa in fukt och kyla. Väntar man då för länge med att byta fönster finns risken att fukten kan skada andra delar av byggnaden och helt plötsligt kommer det krävas en större renovering.

 

Fönster som släpper in kyla kommer även att kosta er när det kommer till uppvärmningskostnader. Ett äldre fönster kan släppa ut ungefär en tredjedel av värmen från en lägenhet. Så i längden kommer ett fönsterbyte att spara både på uppvärmningskostnader och på miljön.

Vem har ansvar för fönstren i en bostadsrättsförening?

Det är faktiskt både bostadsrättsägaren och föreningen som har ansvar för fönstren. Föreningen ansvarar för målning och fönstrens karmar och bågar. Personen som äger lägenheten har ansvar för glaset samt saker som handtag, filter, tätningslister och eventuella lås.

 

Det är ovanligt att boende själva tillåts att byta fönster då det inte ser enhetligt ut utifrån om ett enda fönster är annorlunda än de andra. Men du som äger en bostadsrätt kan lämna in en begäran om fönsterbyte för hela byggnaden om du anser att det är behövligt. Då kommer styrelsen att ta ett beslut om det ska genomföras eller inte.

 

Lästips: Lär dig mer om hur du tillgänglighetsanpassar lägenhetshuset och varför digitala system för cykelparkering kan ge dig extra intäkter.

Byggnad med stora fönster

Välj rätt fönster för er

Det finns många fönster att välja mellan när det väl är dags för byte av fönster i lägenhetshuset. De kan skilja sig åt i t.ex. funktion eller antal glas. Här listar vi olika alternativ och saker att tänka på vid fönsterbyte.

 

 • Underhållsfria fönster är ett populärt val. Med sådana fönster minskas det underhåll som annars behövde planeras in i föreningens underhållsplan. Ingen kittning, slipning eller målning behövs.
 • Val av glas är en aspekt som bör diskuteras. Det finns 2-glas eller 3-glas med olika funktioner och i olika kvalitéter. T.ex. säkerhetsglas som är svårare att göra sönder.
 • Extra funktioner är också något som behöver diskuteras. Är byggnaden nära en trafikerad väg kan man välja alternativ med ljudisolering. Behöver ni inbyggda persienner eller vädringsfunktion finns det ofta som tillval.

Fördelar med fönsterbyte BRF

 • Minskar buller och ljud genom isoleringsförmåga
 • Minskade uppvärmningskostnader
 • Ger ett ökat värde på fastigheten
 • Ger ett modernt och vårdat intryck
 • Bidrar till ökad säkerhet

Utsikt över storstad genom ett lägenhetsfönster

Hur ska ni finansiera ett fönsterbyte?

Tycker ni att det finns behov för ett fönsterbyte men har lite problem med att hitta en lösning på hur ni ska finansiera det? Det är i stunden en dyr och påkostad uppgradering till lägenhetshuset och därför kan det kännas tufft att hitta pengar till det. Ett av våra favorittips för alternativa intäkter är att först göra en investering i ett smart cykelrum.

Läs mer om våra tjänster

Genom att skapa ett cykelrum med smarta lösningar för cykelparkering kan du hyra ut cykelparkeringsplatser till boende för en summa pengar varje månad. Det ger dig en extra inkomst och dina boende ett säkert ställe att parkera sin cykel. Ta del av våra tjänster för optimering av cykelrum och digital cykelmärkning.

 

Lästips: Vi informerar om brandskyddsarbete i lägenhetshus, moderna lösningar för tvättstugan och om smarta nya passersystem.

Svar på vanliga frågor

Får jag byta fönster i min bostadsrätt?

Det är sällan en begäran om att få byta ett fönster i en enskild bostadsrätt blir godkänt. Om det inte skulle vara så att det är trasigt och behöver bytas ut till ett likadant. I övrigt är det styrelsen som fattar beslutet om att byta ut fönster.

Måste man byta karm när man byter fönster?

Karmen måste också bytas ut under ett fönsterbyte annars är det inte ett komplett fönsterbyte och problem som att det kommer in kall luft kommer att bestå.

Hur stor skillnad gör nya fönster?

Du kanske funderar över om ett fönsterbyte och dess kostnad är värt den skillnad det gör? Moderna fönster har ett lägre U-värde (bättre isolering) och släpper därför ut mindre varmluft från lägenheten. Så i slutändan blir det en energibesparing genom ett fönsterbyte i er bostadsrättsförening eller lägenhetshus.

Rött brandalarm med en spak vid en bilväg

Brandskyddsarbete i bostadsrättsföreningar → Vad gäller?

Om du bor i en bostadsrätt eller är del av styrelsen i en bostadsrättsförening kanske du har funderat på frågan om vad gäller vid brandskyddsarbete i bostadsrättsföreningen. Det är många som bor i lägenhetshus eller flerfamiljshus och därför är det viktigt att ha koll på exakt vad som gäller för att kunna rädda liv om olyckan skulle vara framme.

 

Styrelsen i en bostadsrättsförening har ansvaret för att se till att brandskyddsarbetet är korrekt utfört. Därför brukar en brandskyddsansvarig utses för att hålla koll på brandskydd i en bostadsrättsförening. Läs vidare och lär dig mer om brandskyddsåtgärder och systematiskt brandskyddsarbete i BRF.

 

Lästips: Lär dig mer om hur du tillgänglighetsanpassar lägenhetshuset och varför digitala system för cykelparkering kan ge dig extra intäkter.

Nödutgångsskylt som del av brandskyddsarbete

Bostadsrättsföreningens skyldighet

De brandskyddsregler som en BRF behöver anpassa sig till står beskrivna i lagen om skydd mot olyckor. I lagen står det att:

 

“Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Exempel på brandskyddsåtgärder

För att kunna följa lagen om skydd mot olyckor finns det då vissa saker som måste finnas i en lägenhetsbyggnad för att förebygga brand och begränsa olyckor vid brand. Här tipsar vi om 4 av de absolut viktigaste åtgärderna som fastighetsägaren behöver ta. Antingen när byggnaden byggs eller när den renoveras till bostäder.

1. Inkludera minst två nödutgångar

Det måste finnas minst två nödutgångar i en byggnad så att de boende kan ta sig ut på två olika håll. Skulle det, till exempel, brinna i trapphuset blir det omöjligt för boende i de övre våningarna att ta sig ner via trappan. Då måste det finnas ett annat alternativ. T.ex. en brandtrappa på utsidan huset.

2. Bygg brandceller

I ett lägenhetshus ska varje lägenhet vara sin egen brandcell. Detsamma gäller för tvättstugan, garaget, trapphuset och vinden. Det innebär att en brand som sker i en lägenhet ska kunna hållas instängd i åtminstone en timme utan att spridas vidare till andra lägenheter.

3. Rökluckor

Rökluckor installeras för att räddningstjänsten ska kunna få ut giftiga gaser som kommer från brand och rök. Fungerar luckorna som de ska gör det att risken för gasexplosioner minskar och temperaturen sänks.

4. Utrymme för brandbilar

Det måste finnas utrymme för brandbilar att ta sig fram till byggnaden. Därför är det viktigt att se till att det inte står bilar parkerade där de inte får stå. Det gäller även att se till att snön skottas undan ordentligt så att den inte blockerar delar av huset eller vägen.

Tre brandbilar på rad vid en brandstation

Lästips: Läs mer om fördelar med inglasade balkonger och allt du behöver veta om solceller för lägenhetshus.

Systematiskt brandskyddsarbete i BRF

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett allmänt råd om hur man bör kontrollera att brandskyddet är fullt fungerande. Det står inte i lagen men vissa försäkringsbolag kräver att man kan bevisa att man genomfört systematiskt brandskyddsarbete.

 

Arbetet sker genom kontinuerliga kontroller av brandskyddsutrustning som måste ses över med jämna mellanrum. Här tipsar vi om några viktiga saker som ska inkluderas i dessa kontroller.

 

 • Kontrollera utrymningsskyltar och nödbelysning
 • Testa brandsläckare
 • Testa brandvarnare
 • Se över nödutgångar så att inget blockerar dem
 • Kontrollera att rökluckorna fungerar
 • Se över branddörrarnas stängningsfunktion

Vanliga brandorsaker i lägenhetshus

Det finns flera saker som anses vara vanliga brandorsaker i ett lägenhetshus. Det kan vara bra för bostadsrättsföreningens styrelse att försöka identifiera de största riskerna och fokusera brandskyddsarbetet på dessa områden.

 

 • Tekniska fel i t.ex. elbils-laddstolpar, maskinerna i tvättstugan, spisar, kylskåp och ventilation.
 • Levande ljus
 • Stora batterier som finns i t.ex. elcyklar eller elsparkcyklar
 • Ljusslingor som placeras nära tyg

Tre glittriga värmeljus på rad

Finansiera ert brandskyddsarbete

Det tillkommer helt klart en liten kostnad när det kommer till brandskyddsutrustning och att utföra arbetet. Vill ni få in lite alternativa intäkter för att balansera upp kostnaden har vi ett tips. Vår favoritväg till alternativa intäkter är att göra en investering i ett smart cykelrum.

Läs mer om våra tjänster

Genom att skapa ett cykelrum med smarta lösningar för cykelparkering kan du hyra ut cykelparkeringsplatser till boende för en summa pengar varje månad. Det ger dig en extra inkomst och dina boende ett säkert ställe att parkera sin cykel. Ta del av våra tjänster för optimering av cykelrum och digital cykelmärkning.

Lästips: Vi tipsar om hur ni sköter er underhållsplan och förklarar fördelarna med fönsterbyten och moderna passersystem.

Svar på vanliga frågor

 

Måste man ha en brandskyddsansvarig?

Enligt lagen om skydd mot olyckor måste det finnas en brandskyddsansvarig som kan arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet.

Vem kan vara brandskyddsansvarig?

Brandskyddsansvarig kan egentligen vem som helst inom bostadsrättsföreningen vara. Men vanligtvis är det fastighetsägaren, någon i styrelsen eller en representant för någon av dessa.

Hur ofta systematiskt brandskyddsarbete?

Det är vanligt att brandskyddsarbetet sker antingen varje månad, varje kvartal eller varje år. Det ska ske kontinuerligt och hur ofta beror också på byggnaden. Har vissa lägenheter eldstäder kan det till exempel krävas en viss brandskyddskontroll för det.

Tillgänglighetsanpassning i lägenhetshuset → Detta gäller!

Det finns många saker man som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan göra för att bli mer attraktiva på fastighetsmarknaden. T.ex. installera laddstolpar för elbilar, skaffa digitalt system för cykelparkeringen eller installera solceller. En av de viktigaste sakerna man kan (och bör) göra för att flera ska vilja flytta in i er byggnad är att ha en uppdaterad tillgänglighetsanpassning i lägenhetshuset.

Att tillgänglighetsanpassa ett lägenhetshus gör att äldre människor eller människor med funktionsvariationer kan bo i lägenheterna. Har du bristande tillgänglighet i din byggnad kan det även ses som diskriminering. Läs vidare för att lära dig mer om hur du kan göra det där lilla extra för att underlätta i människors vardag.

Lästips: Vi tipsar om fönsterbyten, moderna passersystem och inglasade balkonger för lägenheter.

Person som läser punktskrift

Vilka krav är det som gäller?

Det finns många tillgänglighetskrav för bostadshus som man behöver följa när man planerar och bygger flerbostadshus. De finns att läsa mer om på boverket. Kraven är utformade att användas när du bygger nytt eller gör en ombyggnation, Har du inte följt kraven kan till och med din ansökan om bygglov avslås.

Några exempel på områden som du måste tillgänglighetsanpassa är:

 • Entrén
 • Porten och porttelefonen
 • Tvättstugan
 • Parkeringen

Vilka anpassningar bör du göra?

Det handlar inte bara om vad du måste göra enligt regler och lagar. Utan det handlar om hur du kan underlätta vardagen för de som bor i lägenhetshuset. Att ni inkluderar tillgänglighetsanpassningar i underhållsplanen och genomför dem kommer göra många glada.

Det finns många sätt att tillgänglighetsanpassa lägenhetshusets allmänna ytor. Dessa kan du göra oavsett om du planerar en nybyggnation, en ombyggnation eller bara uppdaterar ett redan existerande lägenhetshus.

1. Markera upp trapphuset

Att ha nedsatt syn är inte ovanligt och ju äldre de boende blir desto fler är det som ser dåligt. För att undvika olyckor är det därför viktigt att fixa en kontrastmarkering i betongtrappan i trapphuset. På så vis finns det mer tydliga markeringar och de med nedsatt syn kan fortfarande uppfatta var trappan börjar och slutar.

2. Sänk eller ta bort trösklar

När man tar bort trösklar underlättar man både för människor som har rullstol, rollator och för de som har svårt att gå. Så ta bort trösklar i tvättstugan, i entrén och i förråden så att alla kan ha åtkomst utan problem.

3. Installera en hiss

En hiss är precis det som behövs för att äldre människor ska vilja bo i lägenhetshuset. I många år har statistiken visat att ungefär hälften av alla som är 80+ bor i byggnader som inte har hiss. Underlätta för de som har svårt för att gå i trappor och installera en hiss.

Det kanske låter som en väldigt dyr investering, men idag kan man faktiskt ansöka om bidrag för att installera en hiss i tillgänglighets syfte. Finns det inte plats då trappuppgången är för trång? Då kan man installera en hiss på utsidan av byggnaden.

hand som trycker på hissknappar

4. Installera dörröppnare

Det finns många saker du kan göra för att tillgänglighetsanpassa när du gör om eller ska bygga entré. Taggläsaren eller porttelefonen ska sitta i bra åtkomlig höjd och entrédörren ska vara en tillräckligt bred passage att rullstolar kan ta sig igenom.

Men det absolut viktigaste är ändå att det finns dörröppnare, med tillräckligt lång timer så att man hinner in. Både vid entrédörren, tvättstugan och förråden.

Transparens och tillgänglighetsanpassning

Kom ihåg att vara tydlig med vilka tillgänglighetsanpassningar er lägenhetsbyggnad har när ni marknadsför lägenheter. Det måste vara tydligt för potentiella köpare med funktionsvariationer om de kan bo hos er bekvämt eller inte. Se därför till att den informationen finns tillgänglig för vem som helst att hitta.

Lästips: Vi förklarar allt du behöver veta om brandskyddsarbete i lägenhetshus och smarta energibesparande lösningar för tvättstugan.

Finansiera tillgänglighetsanpassningar

Tycker ni att det är viktigt att tillgänglighetsanpassa men har lite problem med att hitta en lösning på hur ni ska finansiera det? Det finns många långsiktiga lösningar på hur ni kan skaffa alternativa intäkter som i framtiden kan hjälpa er finansiera tillgänglighetsanpassningar. Ett av våra favorittips är att först göra en investering i ett smart cykelrum.

Läs mer om våra tjänster

Genom att skapa ett cykelrum med smarta lösningar för cykelparkering kan du hyra ut cykelparkeringsplatser till boende för en summa pengar varje månad. Det ger dig en extra inkomst och dina boende ett säkert ställe att parkera sin cykel. Ta del av våra tjänster för optimering av cykelrum och digital cykelmärkning.

Person i rullstol i en korridor

Svar på vanliga frågor

Vad är tillgänglighetskrav?

När det kommer till plan- och bygglagen innebär tillgänglighetskrav att byggnaden ska vara byggd på så vis att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska kunna ha åtkomst.

När krävs hiss i bostadshus?

Det krävs hiss i nya bostäder där det finns fler än två våningar.

Vem har ansvar för bostadsanpassning?

Kommunen du bor i ska kunna hjälpa dig om du behöver utföra anpassningar av din bostad. Du kan skicka in en ansökan för att få den hjälp du behöver fö

Bild på två byggnader med balkonger tagen nedifrån

7 Fördelar med inglasade balkonger

Sitter ni med föreningens underhållsplan eller bara funderar på om ni ska investera i inglasade balkonger för lägenhetsbyggnaden? Då är ni inte ensamma. Det har under många år blivit populärt att glasa in balkonger och trenden verkar hålla i sig. För boende i byggnaden är det bara en fråga om preferens, men äger man ett lägenhetshus är det en fråga om kostnad och investering.

 

Så frågan är då varför har det blivit så populärt med inglasade balkonger och är det värt investeringen? Efter att ha undersökt frågan visar det sig att det inte bara finns fördelar för de som bor i byggnaden utan även för er som är hyresvärd eller bostadsrättsförening. Här listar vi de 7 största fördelarna med att investera i inglasade balkonger för lägenhetshuset.

 

Lästips: Läs mer om laddstolpar till parkeringen, digitala system för cykelparkering och hur du tillgänglighetsanpassar lägenhetshuset.

Vitt lägenhetshus med inglasade balkonger

7  fördelar med inglasade balkonger:

 

 1. Skyddar fasaden mot väder och vind
 2. Ökar värdet på fastigheten
 3. Sänker energikostnader
 4. Förlänger balkongsäsongen
 5. Ger en känsla av ett extra rum
 6. Minskar buller
 7. Estetiskt tilltalande

 

1. Skyddar fasaden mot väder och vind

Inglasningen fungerar som ett skydd mot ruskigt väder och hårda vindar. Det blir inte bara mindre att städa eftersom det inte kan komma in massa löv och pollen med blåsten, utan det förlänger även underhållsintervallet för fasaden.

 

En inglasad balkong behöver underhåll mycket mer sällan än en vanlig balkong. Det sägs vara en mellanskillnad på upp till 10 år mellan hur ofta balkongfasaden behöver renoveras för en inglasad balkong och en icke inglasad balkong. Därför minskar renoveringskostnader för fastighetsägaren.

2. Ökar värdet på fastigheten

Byggnader med inglasade balkonger är eftertraktade på fastighetsmarknaden. Därför gör en sådan investering lägenheterna mer attraktiva och ökar marknadsvärdet på dem. Just därför är det långsiktigt en fördelaktig investering.

3. Sänker energikostnader

Flera företag som specialiserar sig i inglasning av balkonger har tagit fram lösningar som minskar fastighetens uppvärmningskostnader. Detta är tack vare en isolerande effekt från glaset. Flera företag utlovar en märkbar energibesparing på upp till 20%. Ett bra alternativ både för plånboken och för miljön.

 

Lästips: Läs mer om energisparande lösningar i våra artiklar om solceller för lägenheter och smarta lösningar för tvättstugan.

4. Förlänger balkongsäsongen

Det blir helt plötsligt möjligt att spendera större delar av året ute på balkongen. Det är möjligt att behålla värme i en inglasad balkong även under vinter-halvåret. Detta gör att balkongen används mycket oftare och det brukar uppskattas av de som bor i byggnaden. Tänk att kunna ta en fika på balkongen långt in på hösten. Men även kunna dra undan den inglasade balkongens öppningsbara fönster och sola på sommaren. Underbart!

5. Ger en känsla av ett extra rum

Eftersom den inglasade balkongen kan användas oftare och har glasväggar känns det mer som ett extra rum i lägenheten. Det blir ett extra litet krypin där boende kan spendera sin tid. Det blir även möjligt att inreda på ett annat sätt eftersom inredningen skyddas från regn och rusk.

6. Minskar buller

En inglasning dämpar buller och ljud från t.ex. trafik. Det är därför ett bra val om byggnaden är nära vägar med mycket trafik eller om den befinner sig centralt i en större stad.

7. Estetiskt tilltalande

En inglasad balkong gör en lägenhet mer estetiskt tilltalande och ger hela byggnaden en mer modern exteriör. Ett mer modernt lägenhetshus med inglasade balkonger leder till en värdeökning per lägenhet som vi nämnde tidigare.

Rött lägnhetshus med svarta inglasade balkonger

 

Lästips: Vi tipsar om moderna passersystem och förklarar allt du behöver veta om fönsterbyten och brandskyddsarbete för lägenhetshus.

Hur ska ni finansiera inglasade balkonger?

Tycker ni att inglasade balkonger hade varit värt investeringen men har lite problem med att hitta en lösning på hur ni ska finansiera det? Det är i stunden en dyr och påkostad uppgradering till lägenhetshuset och därför kan det kännas tufft att hitta pengar till det.

 

Det finns många långsiktiga lösningar på hur ni kan skaffa alternativa intäkter som i framtiden kan hjälpa er finansiera inglasning av balkonger. Ett av våra favorittips är att först göra en investering i ett smart cykelrum.

Läs mer om våra tjänster

Genom att skapa ett cykelrum med smarta lösningar för cykelparkering kan du hyra ut cykelparkeringsplatser till boende för en summa pengar varje månad. Det ger dig en extra inkomst och dina boende ett säkert ställe att parkera sin cykel. Ta del av våra tjänster för optimering av cykelrum och digital cykelmärkning.