Integritetspolicy

Genom att använda Cykelrum.se webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

Hur samlar vi in personuppgifter

Cykelrumse AB samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på cykelrum.se och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

Cykelrumse AB samlar dessutom icke-personlig information vid besök på cykelrum.se. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

Hur bevarar vi personuppgifter

Personuppgifter i form av namn, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt affärssystem/CRM kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för epostutskick bevaras i vårt epostprogram.

Hur länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs och vi får enligt lag, vi tar därefter bort dem ur våra system.

I vissa särskilda fall kan vi behöva spara dina uppgifter under en längre tid, t.ex. om det krävs för att uppfylla lag eller för att tillvarata våra intressen vid till exempel tvist.

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för vår verksamhet som framgår av denna integritetspolicy. När vi inte längre behöver spara dina uppgifter tar vi bort dem ur våra system.

Vi kan också behöva spara dina personuppgifter av andra skäl, t.ex. för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen eller något annat viktigt allmänt intresse. Vi behöver t.ex. arkivera vissa uppgifter om dig för att på begäran kunna svara på frågor vid en revision och för att följa bokföringslagen. Tillgången till dessa uppgifter begränsas så att enbart vissa personer har behörighet att komma åt uppgifterna.

Vi skyddar dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Cykelrum.se har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Om det inträffar säkerhetsincidenter som kan påverka dig eller dina personuppgifter på ett mer betydande sätt, t.ex. när det finns en risk för bedrägeri eller identitetsstöld, kommer vi att höra av oss till dig och berätta vad du kan göra för att minska risken.

Cookies

Vi på Cykelrum.se använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies för att förenkla och anpassa våra tjänster. I vår cookie-policy nedan förklarar vi närmare hur vi använder cookies och vilka val du kan göra för våra cookies.

Cookie Policy

Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som webbplatsen lagrar i din dator. Läs mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats. Cykelrum.se webbplats, och dess samarbetspartners använder sig av cookies. Cookien innehåller ingen personinformation, utan används bland annat för att kunna skapa statistik över antalet besökare.

Vill du inte tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar. Detta påverkar i dagsläget inte dina möjligheter att läsa information på Cykelrum.se hemsida.

Cykelrum.se använder olika tjänster för att underlätta delning av innehållet på webbplatsen. Tjänsterna använder sig av cookies.

Cykelrum.se använder sig av, eller kan komma att använda sig av tjänster som Google Analytics, DoubleClick samt andra tjänster som nyttjar tex Google som analysverktyg. Tjänster som Google Analytics och DoubleClick använder cookies. Informationen som genereras av dylika tjänster (inklusive IP-adresser) kommer att vidarebefordras till och lagras av tex Google. Denna information används i syfte att utvärdera besökstatistik. Google och andra liknande företag och tjänster kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för tex Googles räkning. Google kommer i dagsläget inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Google Analytics anonymiserar i dagsläget den information som skickas till Google.

Cykelrum.se ambition är att i största möjliga mån följa Post- och Telestyrelsens och Minacookies.se rekommendationer för användning av cookies.

Jag vill gärna ha löpande nyheter och information från cykelrum.se