Blogg - Senaste nytt
Rött brandalarm med en spak vid en bilväg

Brandskyddsarbete i bostadsrättsföreningar → Vad gäller?

Om du bor i en bostadsrätt eller är del av styrelsen i en bostadsrättsförening kanske du har funderat på frågan om vad gäller vid brandskyddsarbete i bostadsrättsföreningen. Det är många som bor i lägenhetshus eller flerfamiljshus och därför är det viktigt att ha koll på exakt vad som gäller för att kunna rädda liv om olyckan skulle vara framme.

 

Styrelsen i en bostadsrättsförening har ansvaret för att se till att brandskyddsarbetet är korrekt utfört. Därför brukar en brandskyddsansvarig utses för att hålla koll på brandskydd i en bostadsrättsförening. Läs vidare och lär dig mer om brandskyddsåtgärder och systematiskt brandskyddsarbete i BRF.

 

Lästips: Lär dig mer om hur du tillgänglighetsanpassar lägenhetshuset och varför digitala system för cykelparkering kan ge dig extra intäkter.

Nödutgångsskylt som del av brandskyddsarbete

Bostadsrättsföreningens skyldighet

De brandskyddsregler som en BRF behöver anpassa sig till står beskrivna i lagen om skydd mot olyckor. I lagen står det att:

 

“Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”

Exempel på brandskyddsåtgärder

För att kunna följa lagen om skydd mot olyckor finns det då vissa saker som måste finnas i en lägenhetsbyggnad för att förebygga brand och begränsa olyckor vid brand. Här tipsar vi om 4 av de absolut viktigaste åtgärderna som fastighetsägaren behöver ta. Antingen när byggnaden byggs eller när den renoveras till bostäder.

1. Inkludera minst två nödutgångar

Det måste finnas minst två nödutgångar i en byggnad så att de boende kan ta sig ut på två olika håll. Skulle det, till exempel, brinna i trapphuset blir det omöjligt för boende i de övre våningarna att ta sig ner via trappan. Då måste det finnas ett annat alternativ. T.ex. en brandtrappa på utsidan huset.

2. Bygg brandceller

I ett lägenhetshus ska varje lägenhet vara sin egen brandcell. Detsamma gäller för tvättstugan, garaget, trapphuset och vinden. Det innebär att en brand som sker i en lägenhet ska kunna hållas instängd i åtminstone en timme utan att spridas vidare till andra lägenheter.

3. Rökluckor

Rökluckor installeras för att räddningstjänsten ska kunna få ut giftiga gaser som kommer från brand och rök. Fungerar luckorna som de ska gör det att risken för gasexplosioner minskar och temperaturen sänks.

4. Utrymme för brandbilar

Det måste finnas utrymme för brandbilar att ta sig fram till byggnaden. Därför är det viktigt att se till att det inte står bilar parkerade där de inte får stå. Det gäller även att se till att snön skottas undan ordentligt så att den inte blockerar delar av huset eller vägen.

Tre brandbilar på rad vid en brandstation

Lästips: Läs mer om fördelar med inglasade balkonger och allt du behöver veta om solceller för lägenhetshus.

Systematiskt brandskyddsarbete i BRF

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är ett allmänt råd om hur man bör kontrollera att brandskyddet är fullt fungerande. Det står inte i lagen men vissa försäkringsbolag kräver att man kan bevisa att man genomfört systematiskt brandskyddsarbete.

 

Arbetet sker genom kontinuerliga kontroller av brandskyddsutrustning som måste ses över med jämna mellanrum. Här tipsar vi om några viktiga saker som ska inkluderas i dessa kontroller.

 

  • Kontrollera utrymningsskyltar och nödbelysning
  • Testa brandsläckare
  • Testa brandvarnare
  • Se över nödutgångar så att inget blockerar dem
  • Kontrollera att rökluckorna fungerar
  • Se över branddörrarnas stängningsfunktion

Vanliga brandorsaker i lägenhetshus

Det finns flera saker som anses vara vanliga brandorsaker i ett lägenhetshus. Det kan vara bra för bostadsrättsföreningens styrelse att försöka identifiera de största riskerna och fokusera brandskyddsarbetet på dessa områden.

 

  • Tekniska fel i t.ex. elbils-laddstolpar, maskinerna i tvättstugan, spisar, kylskåp och ventilation.
  • Levande ljus
  • Stora batterier som finns i t.ex. elcyklar eller elsparkcyklar
  • Ljusslingor som placeras nära tyg

Tre glittriga värmeljus på rad

Finansiera ert brandskyddsarbete

Det tillkommer helt klart en liten kostnad när det kommer till brandskyddsutrustning och att utföra arbetet. Vill ni få in lite alternativa intäkter för att balansera upp kostnaden har vi ett tips. Vår favoritväg till alternativa intäkter är att göra en investering i ett smart cykelrum.

Läs mer om våra tjänster

Genom att skapa ett cykelrum med smarta lösningar för cykelparkering kan du hyra ut cykelparkeringsplatser till boende för en summa pengar varje månad. Det ger dig en extra inkomst och dina boende ett säkert ställe att parkera sin cykel. Ta del av våra tjänster för optimering av cykelrum och digital cykelmärkning.

Lästips: Vi tipsar om hur ni sköter er underhållsplan och förklarar fördelarna med fönsterbyten och moderna passersystem.

Svar på vanliga frågor

 

Måste man ha en brandskyddsansvarig?

Enligt lagen om skydd mot olyckor måste det finnas en brandskyddsansvarig som kan arbeta med det systematiska brandskyddsarbetet.

Vem kan vara brandskyddsansvarig?

Brandskyddsansvarig kan egentligen vem som helst inom bostadsrättsföreningen vara. Men vanligtvis är det fastighetsägaren, någon i styrelsen eller en representant för någon av dessa.

Hur ofta systematiskt brandskyddsarbete?

Det är vanligt att brandskyddsarbetet sker antingen varje månad, varje kvartal eller varje år. Det ska ske kontinuerligt och hur ofta beror också på byggnaden. Har vissa lägenheter eldstäder kan det till exempel krävas en viss brandskyddskontroll för det.