Blogg - Senaste nytt

Tillgänglighetsanpassning i lägenhetshuset → Detta gäller!

Det finns många saker man som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan göra för att bli mer attraktiva på fastighetsmarknaden. T.ex. installera laddstolpar för elbilar, skaffa digitalt system för cykelparkeringen eller installera solceller. En av de viktigaste sakerna man kan (och bör) göra för att flera ska vilja flytta in i er byggnad är att ha en uppdaterad tillgänglighetsanpassning i lägenhetshuset.

Att tillgänglighetsanpassa ett lägenhetshus gör att äldre människor eller människor med funktionsvariationer kan bo i lägenheterna. Har du bristande tillgänglighet i din byggnad kan det även ses som diskriminering. Läs vidare för att lära dig mer om hur du kan göra det där lilla extra för att underlätta i människors vardag.

Lästips: Vi tipsar om fönsterbyten, moderna passersystem och inglasade balkonger för lägenheter.

Person som läser punktskrift

Vilka krav är det som gäller?

Det finns många tillgänglighetskrav för bostadshus som man behöver följa när man planerar och bygger flerbostadshus. De finns att läsa mer om på boverket. Kraven är utformade att användas när du bygger nytt eller gör en ombyggnation, Har du inte följt kraven kan till och med din ansökan om bygglov avslås.

Några exempel på områden som du måste tillgänglighetsanpassa är:

  • Entrén
  • Porten och porttelefonen
  • Tvättstugan
  • Parkeringen

Vilka anpassningar bör du göra?

Det handlar inte bara om vad du måste göra enligt regler och lagar. Utan det handlar om hur du kan underlätta vardagen för de som bor i lägenhetshuset. Att ni inkluderar tillgänglighetsanpassningar i underhållsplanen och genomför dem kommer göra många glada.

Det finns många sätt att tillgänglighetsanpassa lägenhetshusets allmänna ytor. Dessa kan du göra oavsett om du planerar en nybyggnation, en ombyggnation eller bara uppdaterar ett redan existerande lägenhetshus.

1. Markera upp trapphuset

Att ha nedsatt syn är inte ovanligt och ju äldre de boende blir desto fler är det som ser dåligt. För att undvika olyckor är det därför viktigt att fixa en kontrastmarkering i betongtrappan i trapphuset. På så vis finns det mer tydliga markeringar och de med nedsatt syn kan fortfarande uppfatta var trappan börjar och slutar.

2. Sänk eller ta bort trösklar

När man tar bort trösklar underlättar man både för människor som har rullstol, rollator och för de som har svårt att gå. Så ta bort trösklar i tvättstugan, i entrén och i förråden så att alla kan ha åtkomst utan problem.

3. Installera en hiss

En hiss är precis det som behövs för att äldre människor ska vilja bo i lägenhetshuset. I många år har statistiken visat att ungefär hälften av alla som är 80+ bor i byggnader som inte har hiss. Underlätta för de som har svårt för att gå i trappor och installera en hiss.

Det kanske låter som en väldigt dyr investering, men idag kan man faktiskt ansöka om bidrag för att installera en hiss i tillgänglighets syfte. Finns det inte plats då trappuppgången är för trång? Då kan man installera en hiss på utsidan av byggnaden.

hand som trycker på hissknappar

4. Installera dörröppnare

Det finns många saker du kan göra för att tillgänglighetsanpassa när du gör om eller ska bygga entré. Taggläsaren eller porttelefonen ska sitta i bra åtkomlig höjd och entrédörren ska vara en tillräckligt bred passage att rullstolar kan ta sig igenom.

Men det absolut viktigaste är ändå att det finns dörröppnare, med tillräckligt lång timer så att man hinner in. Både vid entrédörren, tvättstugan och förråden.

Transparens och tillgänglighetsanpassning

Kom ihåg att vara tydlig med vilka tillgänglighetsanpassningar er lägenhetsbyggnad har när ni marknadsför lägenheter. Det måste vara tydligt för potentiella köpare med funktionsvariationer om de kan bo hos er bekvämt eller inte. Se därför till att den informationen finns tillgänglig för vem som helst att hitta.

Lästips: Vi förklarar allt du behöver veta om brandskyddsarbete i lägenhetshus och smarta energibesparande lösningar för tvättstugan.

Finansiera tillgänglighetsanpassningar

Tycker ni att det är viktigt att tillgänglighetsanpassa men har lite problem med att hitta en lösning på hur ni ska finansiera det? Det finns många långsiktiga lösningar på hur ni kan skaffa alternativa intäkter som i framtiden kan hjälpa er finansiera tillgänglighetsanpassningar. Ett av våra favorittips är att först göra en investering i ett smart cykelrum.

Läs mer om våra tjänster

Genom att skapa ett cykelrum med smarta lösningar för cykelparkering kan du hyra ut cykelparkeringsplatser till boende för en summa pengar varje månad. Det ger dig en extra inkomst och dina boende ett säkert ställe att parkera sin cykel. Ta del av våra tjänster för optimering av cykelrum och digital cykelmärkning.

Person i rullstol i en korridor

Svar på vanliga frågor

Vad är tillgänglighetskrav?

När det kommer till plan- och bygglagen innebär tillgänglighetskrav att byggnaden ska vara byggd på så vis att personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga ska kunna ha åtkomst.

När krävs hiss i bostadshus?

Det krävs hiss i nya bostäder där det finns fler än två våningar.

Vem har ansvar för bostadsanpassning?

Kommunen du bor i ska kunna hjälpa dig om du behöver utföra anpassningar av din bostad. Du kan skicka in en ansökan för att få den hjälp du behöver fö