Blogg - Senaste nytt
Grupp människor som arbetar med sin underhållsplan vid en whiteboard

Underhållsplan för BRF【Guide】

En genomtänkt och väl utförd underhållsplan underlättar förvaltandet av en fastighet genom att ge en bra överblick över fastighetens skick och behov. Den är nyckeln till att en bostadsrättsförening eller en hyresvärd kan utföra väl fungerande underhåll av fastigheten. 

 

Är du en hyresvärd eller en del av bostadsrättsföreningens styrelse och har fått ansvar för underhållsplanen? Då är det bäst att du tar reda på exakt hur du ska gå tillväga för att skapa en väl genomtänkt underhållsplan för BRF eller hyreshuset. Läs vidare och lär dig allt du behöver veta. 

 

Lästips: Vi tipsar om moderna passersystem och förklarar allt du behöver veta om fönsterbyten.

Ett modernt lägenhetshus med många våningar i färgerna rött och grått

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är en överblick av vilket slags underhåll som behöver utföras i fastigheten och en tidsplan för när dessa behöver utföras. Det fungerar som ett verktyg för att fastighetens underhåll ska kunna skötas på ett strukturerat sätt. 

Varför behövs en sådan plan? 

En underhållsplan är nödvändig av flera olika anledningar. Utöver att det ger er en tydlig bild av byggnadens skick och behov så bidrar den även till:

  • Bättre ekonomisk kontroll
  • Färre onödiga och oförutsägbara kostnader
  • Underlag som kan motivera avgiftshöjningar
  • Lägre försäkringspremie

Är det lagkrav på att ha en underhållsplan? 

Lagen har fram tills alldeles nyss varit lite otydlig med exakt vad som gäller angående underhållsplan i en bostadsrättsförening. Dock har det nu bestämts att år 2024 kommer en ny lag att träda i kraft. Lagen kräver en underhållsplan för de kommande 50 åren hos bostadsrättsföreningar. 

En hand håller en brun lagbok med texten The law på framsidan

Vad ska finnas med i en underhållsplan?

I en underhållsplan ska följande delar vara inkluderade:

  • Områden eller föremål som är i behov av underhåll
  • En tidsplan för när det ska underhållas
  • En kostnadsberäkning 

 

Lästips: Läs mer om laddstolpar till parkeringen och digitala system för cykelparkering.

7 steg till en genomtänkt underhållsplan

1. Välj ute en underhållsansvarig i styrelsen

För att föra processen enklare väljer ni ut en person som är huvudansvarig. Den personen blir ansvarig för skapandet av planen men även för framtida uppdateringar. 

2. Genomför en underhållsbesiktning 

Anlita en besiktningsperson som kan komma in och hjälpa er med att besiktiga lägenhetsbyggnaden. Gör besiktningen tillsammans och diskutera punkter som t.ex. vad som gjorts tidigare, vad som behövs göras inom det kommande året och långsiktigt underhåll. 

3. Sammanställ informationen från besiktningen

Efter besiktningen måste all information sammanställas. Vi rekommenderar även här att man anlitar extern hjälp för att skapa ett upplägg där all teknisk information och kostnader för material och arbete inkluderas. Besitter du den kunskapen själv kan du försöka göra det själv men det finns bra tjänster som kan göra det åt dig. 

4. Dela planen med hela styrelsen

När du har en färdig underhållsplan för er fastighet är det dags att dela med dig av den till resten av styrelsen. Det är viktigt att alla i styrelsen har tillgång till den och får chansen att uttrycka åsikter och ställa frågor. 

Flera personer arbetar med en underhållsplan

5. Ta ett beslut utifrån budget

När alla har en tydlig helhetsbild av lägenhetsbyggnadens skick och behov är det dags att ta beslut om vad som faktiskt ska genomföras. Ni får komma fram till vad som måste göras och vad ni vill göra utifrån er budget. 

 

T.ex. kan byggnaden vara i behov av ett uppdaterat brandskyddsarbete vilket är extremt viktigt. Sen kanske ni även vill installera solceller på taket och skaffa inglasade balkonger. Det är inget akut underhåll men kan vara bra investeringar om budgeten tillåter. 

6. Sätt igång och genomför underhållet

När allt är färdigt och bestämt utifrån er budget är det dags att börja genomföra underhållsplanen. Det är viktigt arbete och behöver ske kontinuerligt.

7. Utvärdera och omvärdera

Underhållsplaner ska vara rörliga dokument vilket innebär att de kan behöva ändras med tiden om oförutsägbara händelser påverkar er budget eller påverkar byggnadens skick. Se därför till att utvärdera planen under styrelsemöten. 

Hur ska ni finansiera arbetet med underhållsplanen?

Det tillkommer helt klart en liten kostnad när det kommer till att arbeta med underhållsplanen. Vill ni få in lite alternativa intäkter för att balansera upp kostnaden har vi ett tips. Vår favoritväg till alternativa intäkter är att göra en investering i ett smart cykelrum. 

Läs mer om våra tjänster

Genom att skapa ett cykelrum med smarta lösningar för cykelparkering kan du hyra ut cykelparkeringsplatser till boende för en summa pengar varje månad. Det ger dig en extra inkomst och dina boende ett säkert ställe att parkera sin cykel. Ta del av våra tjänster för optimering av cykelrum och digital cykelmärkning

 

Lästips: Vi tipsar om hur du tillgänglighetsanpassar lägenhetshuset och smarta lösningar för tvättstugan.

Verktyg och en lista på ett bord

Svar på vanliga frågor

Hur ofta uppdatera underhållsplan?

Den ska helst uppdateras varje år. Just eftersom oförutsägbara brister kan dyka upp i byggnaden eller oförutsägbara kostnader på grund av olyckor. 

Vad är skillnad på drift och underhåll?

Drift är den vardagliga service som krävs i en fastighet för att kunna driva ett lägenhetshus. Underhåll däremot är det arbete som behöver göras på och i byggnaden för att hålla den till sitt ursprungliga skick. 

Vad är syftet med förebyggande underhåll?

Förebyggande underhåll krävs för att det inte ska uppstå akuta fel som, trots att de går att åtgärda, stör boende i en lägenhetsbyggnad. Med en bra underhållsplan går dessa akuta fel att undvika.