Blogg - Senaste nytt

Renovera tvättstuga i lägenhetshuset → 5 smarta idéer

Har det blivit dags att renovera tvättstuga i er fastighet? Då har ni säkert listat ut att det finns mycket att tänka på och många beslut att ta. För att underlätta för er och ge er idéer på smarta investeringar ni kan göra i tvättstugan har vi förberett en lista med våra 5 bästa idéer till tvättstugan.

 

Lästips: Vi tipsar om laddstolpar för elbilsladdning och hur ni kan tillgänglighetsanpassa lägenhetshuset.

Varför är det bra att renovera tvättstugan?

Tvättstugan är ett av de gemensamma utrymmena i en fastighet som används mest. Därför behöver både själva rummet och maskinerna ses över med jämna mellanrum. En tvättstuga som inte fungerar eller som är ofräsch är ett klassiskt irritationsmoment bland boende. Se därför till att åtgärda fel och genomföra renovering av tvättstuga vid behov.

 

Tvättstugan är även en riktig energibov, särskilt om den utrustning som finns i tvättstugan är gammal. Gör då plats för en renovering av tvättstugan i er underhållsplan då det i längden kan betala för sig själv i sänkta energikostnader. Även om ni har mycket annat planerat som t.ex. fönsterbyten eller nya passersystem, är att renovera tvättstuga en hög prioritet.

Fyra tvättmaskiner på rad

Gör en behovsanalys

Innan ni börjar själva renoveringen är det bra att faktiskt fråga de som bor i fastigheten om deras åsikt kring att renovera tvättstuga. Skicka ut en undersökning där de får chansen att svara på exakt vad de tycker ska förbättras i tvättstugan, vilka behov de tycker finns och eventuella önskemål. På så vis kan ni identifiera eventuella brister och önskemål.

5 smarta idéer för att renovera tvättstuga i lägenhetshuset

 

1. Energisparande och vattenbesparande maskiner

Har ni maskiner som är upp mot 10–20 år gamla är det dags att investera i nya. En modern tvättstuga med modern utrustning kan spara er massor med pengar. Nyare tvättmaskiner och torktumlare har utvecklats otroligt mycket inom miljö- och energiområdet de senaste åren. Så det är inte bara en tjänst till boende utan även för miljön.

 

Nyare maskiner har ofta snabbare tvätt- och torkprogram, självdoserande tvättmedel, mindre vattenanvändning och funktioner där de stängs av när programmet är klart. Alla dessa funktioner leder till energibesparingar.

2. Införskaffa digitalt bokningssystem

Ett digitalt bokningssystem för tvättstugor underlättar för boende på flera olika sätt. Det innebär att man inte behöver gå ner till tvättstugan för att kunna boka en tvättid utan kan göra det från mobil eller dator. Det gör det lättare att hålla koll på sina tvättider.

 

Det ger också fastighetsägaren möjligheten att mäta energiförbrukning per person om det är så att ni vill kunna identifiera mängd elanvändning per boende för olika anledningar. Ta tillfället i akt när det ändå är dags att renovera tvättstuga.

Person med anteckningsblock och en ipad med schema på

3. Fullt fungerande ventilation

Ventilationen behöver ses över med jämna mellanrum i en tvättstuga. Det fastnar mycket damm och annat från kläderna i ventilationen och det kan försämra funktionen. Fungerar inte ventilationssystemet finns det en stor risk för fuktskador i tvättstugan. Detta för att fukten från kläderna hänger kvar i luften.

4. Bygg in tvättmaskiner och torktumlare

Tvättmaskin och torktumlare som är inbyggda i väggen är inte bara snyggt, det underlättar också för städ och rengöring. Vilket kommer uppskattas både av boende och fastighetsägare. Ingen mer smuts under maskinerna eller risk för att kläder åker ner emellan maskiner och fastnar.

5. Installera en elmätare i tvättstugan

En separat elmätare i tvättstugan kan användas på flera olika sätt. Installeras den ett tag innan ni genomför ett utbyte av tvättmaskiner och torkskåp kan ni sen mäta skillnaderna på energiförbrukning mellan den gamla och den nya utrustningen. På så vis kan ni räkna ut hur fort investeringen betalar för sig själv.

 

Elmätaren kan även användas för att identifiera hur mycket vatten och energi som faktiskt går åt varje månad. Vilket är bra att hålla koll på om ni i framtiden vill göra några ytterligare åtgärder för att minska på energiförbrukningen.

 

Lästips: Vi informerar om inglasade balkonger och solceller för bostadsrättsföreningar.

Hur ska ni finansiera en renovering av er tvättstuga?

Tycker ni att en uppdaterad tvättstuga hade varit bra men har lite problem med att hitta en lösning på hur ni ska finansiera det? Det är i stunden en dyr och påkostad uppgradering till lägenhetshuset och därför kan det kännas tufft att hitta pengar till det. Ett av våra favorittips för alternativa intäkter är att först göra en investering i ett smart cykelrum.

Läs mer om våra tjänster

Genom att skapa ett cykelrum med smarta lösningar för cykelparkering kan du hyra ut cykelparkeringsplatser till boende för en summa pengar varje månad. Det ger dig en extra inkomst och dina boende ett säkert ställe att parkera sin cykel. Ta del av våra tjänster för optimering av cykelrum och digital cykelmärkning.

 

Lästips: Vi tipsar om digitala parkeringssystem för cykelrummet och informerar om brandskyddsarbete i lägenhetshus.

Person i renovera tvättstuga som gyller på tvättmedel

Svar på vanliga frågor

Måste en bostadsrättsförening ha en tvättstuga?

Ja en brf ska ha en tvättstuga. Eftersom alla inte har tillgång till tvättmaskin i lägenheterna är det ett behov som ni som bostadsrättsförening behöver möta.

Hur många lägenheter per tvättstuga?

I snitt brukar man säga att varje lägenhet bör kunna boka in en tvättid i veckan. Vilket innebär att om det finns 35 tvättider att välja mellan per vecka ska det finnas en tvättstuga på 35 lägenheter.

Vad kostar det att tvätta en maskin i 60 grader?

Har du en relativt modern tvättmaskin brukar en maskin i 60 grader förbruka ca 1 kWh. Elkostnaden per kWh ligger i snitt runt 1 kr. Vilket då innebär att det kostar ungefär 1 kr att tvätta en maskin om elpriset är normalt.