Blogg - Senaste nytt

Cykelrensning → Det säger lag om hittegods 【2023】

Lag om hittegods är en av de viktigaste lagarna att hålla koll på när det kommer till cykelrensning för bostadsrättsföreningar och hyresvärdar. Bara för att en cykel tycks vara övergiven betyder det inte att upphittaren automatiskt får behålla den upphittade cykeln. Det finns alltså vissa regler som måste följas för att du ska undvika att dömas till böter eller fängelse. För att undvika sådana misstag vid cykelrensning är lag om hittegods viktig att förstå.

 

För att underlätta för dig förklarar vi, i de här artikeln, mer djupgående vad som gäller när det kommer till lag om hittegods i relation till cykelrensning. Vi svarar även på vanliga frågor längst ner i artikeln.

 

Lästips: Vi förklarar hur ofta en BRF bör ha cykelrensning och hur mycket det kostar att ha cykelrensning.

 

Två cyklar som står parkerade vid en stolpe

Vilka cyklar räknas som hittegods?

Ibland händer det att cyklar blir övergivna i ett cykelrum eller en cykelparkering som tillhör en lägenhetsbyggnad. Då kan det ibland vara svårt att veta exakt om de cyklarna räknas som hittegods eller inte. För en övergiven och upphittad cykel gäller de regler som står i lag om hittegods.

 

Lagen säger att för att klassas som hittegods måste föremålet vara borttappat eller kvarglömt. Om en cykel verkar vara övergiven och man antingen inte vet vem ägaren är eller ägaren inte kommer och hämtar cykeln trots att hen meddelats så räknas den som hittegods. Trasiga eller cyklar som uppenbart saknar värde räknas inte som hittegods.

Kontakt med polisen om hittegods

I vår steg-för-steg guide om hur cykelrensning ska gå till förklarar vi alla steg som behöver tas för en lyckas cykelrensning. Vi nämner även kort att polisen behöver kontaktas för att anmäla de övergivna cyklarna. Nu ska vi förklara vidare vad som gäller med hittegods som anmäls till polisen vid cykelrensning.

 

Den som tar sig an hittegodset blir skyldig att anmäla det till polisen i den stad man befinner sig i. T.ex. polisens hittegods i Uppsala. Polisen måste kontaktas när ett övergivet föremål omhändertas. Polisen kommer att gå igenom ramnumren på de upphittade cyklarna för att se om de är anmälda som stulna. Sen kan polisen hjälpa till med att omhänderta cyklarna om man inte vill förvara dem själv tills dess att möjliga ägare hämtar sina cyklar.

 

Vill bostadsrättsföreningen eller hyresvärden gärna behålla de övergivna cyklarna om de inte avhämtas av ägarna så är det viktigt att säga det när polisen först kontaktas.

 

taket av en polisbil med blåljus på

Vad händer efter cykelrensningen?

Efter cykelrensningen och efter cyklarna har anmälts till polisen säger lagen om hittegods 4 § att

“Om ägaren till hittegods inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till Polismyndigheten, tillfaller godset upphittaren. Detsamma gäller om ägaren inte hämtar ut godset inom en månad från det att han eller hon underrättats om fyndet av Polismyndigheten” (SFS 1938:121)

Med andra ord innebär det alltså att cyklarna som inte hämtas upp blir upphittarens och då är man fri att göra vad man vill med dom som att slänga eller sälja de övergivna cyklarna.

 

Lästips: Vi förklarar för-och nackdelar med cykelrensning, tipsar om hur du skriver cykelrensnings lappar och förklarar hur digital märkning kan underlätta vid cykelrensning.

Svar på vanliga frågor:

 

När får man behålla hittegods?

När ett föremål anmäls som hittegods till polisen så får hittegods enligt lag tillfalla upphittaren efter tre månader. En månad om ägaren kontaktats men inte hämtat upp föremålet.

Hur länge ligger hittegods kvar?

Hittegods kan ligga kvar hos polisen i minst tre månader då det är så lång tid den tidigare ägaren får på sig att hitta sin ägodel.

Vad händer om man inte lämnar in hittegods?

Om du inte lämnar in hittegods utan behåller det själv bryter du mot lagen och blir skyldig till något som heter fyndförseelse, vilket du kan behöva böta för.