Arkiv för kategorier: Tips för bostadsrättsföreningar

Grupp människor som arbetar med sin underhållsplan vid en whiteboard

Underhållsplan för BRF【Guide】

En genomtänkt och väl utförd underhållsplan underlättar förvaltandet av en fastighet genom att ge en bra överblick över fastighetens skick och behov. Den är nyckeln till att en bostadsrättsförening eller en hyresvärd kan utföra väl fungerande underhåll av fastigheten. 

 

Är du en hyresvärd eller en del av bostadsrättsföreningens styrelse och har fått ansvar för underhållsplanen? Då är det bäst att du tar reda på exakt hur du ska gå tillväga för att skapa en väl genomtänkt underhållsplan för BRF eller hyreshuset. Läs vidare och lär dig allt du behöver veta. 

 

Lästips: Vi tipsar om moderna passersystem och förklarar allt du behöver veta om fönsterbyten.

Ett modernt lägenhetshus med många våningar i färgerna rött och grått

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är en överblick av vilket slags underhåll som behöver utföras i fastigheten och en tidsplan för när dessa behöver utföras. Det fungerar som ett verktyg för att fastighetens underhåll ska kunna skötas på ett strukturerat sätt. 

Varför behövs en sådan plan? 

En underhållsplan är nödvändig av flera olika anledningar. Utöver att det ger er en tydlig bild av byggnadens skick och behov så bidrar den även till:

 • Bättre ekonomisk kontroll
 • Färre onödiga och oförutsägbara kostnader
 • Underlag som kan motivera avgiftshöjningar
 • Lägre försäkringspremie

Är det lagkrav på att ha en underhållsplan? 

Lagen har fram tills alldeles nyss varit lite otydlig med exakt vad som gäller angående underhållsplan i en bostadsrättsförening. Dock har det nu bestämts att år 2024 kommer en ny lag att träda i kraft. Lagen kräver en underhållsplan för de kommande 50 åren hos bostadsrättsföreningar. 

En hand håller en brun lagbok med texten The law på framsidan

Vad ska finnas med i en underhållsplan?

I en underhållsplan ska följande delar vara inkluderade:

 • Områden eller föremål som är i behov av underhåll
 • En tidsplan för när det ska underhållas
 • En kostnadsberäkning 

 

Lästips: Läs mer om laddstolpar till parkeringen och digitala system för cykelparkering.

7 steg till en genomtänkt underhållsplan

1. Välj ute en underhållsansvarig i styrelsen

För att föra processen enklare väljer ni ut en person som är huvudansvarig. Den personen blir ansvarig för skapandet av planen men även för framtida uppdateringar. 

2. Genomför en underhållsbesiktning 

Anlita en besiktningsperson som kan komma in och hjälpa er med att besiktiga lägenhetsbyggnaden. Gör besiktningen tillsammans och diskutera punkter som t.ex. vad som gjorts tidigare, vad som behövs göras inom det kommande året och långsiktigt underhåll. 

3. Sammanställ informationen från besiktningen

Efter besiktningen måste all information sammanställas. Vi rekommenderar även här att man anlitar extern hjälp för att skapa ett upplägg där all teknisk information och kostnader för material och arbete inkluderas. Besitter du den kunskapen själv kan du försöka göra det själv men det finns bra tjänster som kan göra det åt dig. 

4. Dela planen med hela styrelsen

När du har en färdig underhållsplan för er fastighet är det dags att dela med dig av den till resten av styrelsen. Det är viktigt att alla i styrelsen har tillgång till den och får chansen att uttrycka åsikter och ställa frågor. 

Flera personer arbetar med en underhållsplan

5. Ta ett beslut utifrån budget

När alla har en tydlig helhetsbild av lägenhetsbyggnadens skick och behov är det dags att ta beslut om vad som faktiskt ska genomföras. Ni får komma fram till vad som måste göras och vad ni vill göra utifrån er budget. 

 

T.ex. kan byggnaden vara i behov av ett uppdaterat brandskyddsarbete vilket är extremt viktigt. Sen kanske ni även vill installera solceller på taket och skaffa inglasade balkonger. Det är inget akut underhåll men kan vara bra investeringar om budgeten tillåter. 

6. Sätt igång och genomför underhållet

När allt är färdigt och bestämt utifrån er budget är det dags att börja genomföra underhållsplanen. Det är viktigt arbete och behöver ske kontinuerligt.

7. Utvärdera och omvärdera

Underhållsplaner ska vara rörliga dokument vilket innebär att de kan behöva ändras med tiden om oförutsägbara händelser påverkar er budget eller påverkar byggnadens skick. Se därför till att utvärdera planen under styrelsemöten. 

Hur ska ni finansiera arbetet med underhållsplanen?

Det tillkommer helt klart en liten kostnad när det kommer till att arbeta med underhållsplanen. Vill ni få in lite alternativa intäkter för att balansera upp kostnaden har vi ett tips. Vår favoritväg till alternativa intäkter är att göra en investering i ett smart cykelrum. 

Läs mer om våra tjänster

Genom att skapa ett cykelrum med smarta lösningar för cykelparkering kan du hyra ut cykelparkeringsplatser till boende för en summa pengar varje månad. Det ger dig en extra inkomst och dina boende ett säkert ställe att parkera sin cykel. Ta del av våra tjänster för optimering av cykelrum och digital cykelmärkning

 

Lästips: Vi tipsar om hur du tillgänglighetsanpassar lägenhetshuset och smarta lösningar för tvättstugan.

Verktyg och en lista på ett bord

Svar på vanliga frågor

Hur ofta uppdatera underhållsplan?

Den ska helst uppdateras varje år. Just eftersom oförutsägbara brister kan dyka upp i byggnaden eller oförutsägbara kostnader på grund av olyckor. 

Vad är skillnad på drift och underhåll?

Drift är den vardagliga service som krävs i en fastighet för att kunna driva ett lägenhetshus. Underhåll däremot är det arbete som behöver göras på och i byggnaden för att hålla den till sitt ursprungliga skick. 

Vad är syftet med förebyggande underhåll?

Förebyggande underhåll krävs för att det inte ska uppstå akuta fel som, trots att de går att åtgärda, stör boende i en lägenhetsbyggnad. Med en bra underhållsplan går dessa akuta fel att undvika. 

Renovera tvättstuga i lägenhetshuset → 5 smarta idéer

Har det blivit dags att renovera tvättstuga i er fastighet? Då har ni säkert listat ut att det finns mycket att tänka på och många beslut att ta. För att underlätta för er och ge er idéer på smarta investeringar ni kan göra i tvättstugan har vi förberett en lista med våra 5 bästa idéer till tvättstugan.

 

Lästips: Vi tipsar om laddstolpar för elbilsladdning och hur ni kan tillgänglighetsanpassa lägenhetshuset.

Varför är det bra att renovera tvättstugan?

Tvättstugan är ett av de gemensamma utrymmena i en fastighet som används mest. Därför behöver både själva rummet och maskinerna ses över med jämna mellanrum. En tvättstuga som inte fungerar eller som är ofräsch är ett klassiskt irritationsmoment bland boende. Se därför till att åtgärda fel och genomföra renovering av tvättstuga vid behov.

 

Tvättstugan är även en riktig energibov, särskilt om den utrustning som finns i tvättstugan är gammal. Gör då plats för en renovering av tvättstugan i er underhållsplan då det i längden kan betala för sig själv i sänkta energikostnader. Även om ni har mycket annat planerat som t.ex. fönsterbyten eller nya passersystem, är att renovera tvättstuga en hög prioritet.

Fyra tvättmaskiner på rad

Gör en behovsanalys

Innan ni börjar själva renoveringen är det bra att faktiskt fråga de som bor i fastigheten om deras åsikt kring att renovera tvättstuga. Skicka ut en undersökning där de får chansen att svara på exakt vad de tycker ska förbättras i tvättstugan, vilka behov de tycker finns och eventuella önskemål. På så vis kan ni identifiera eventuella brister och önskemål.

5 smarta idéer för att renovera tvättstuga i lägenhetshuset

 

1. Energisparande och vattenbesparande maskiner

Har ni maskiner som är upp mot 10–20 år gamla är det dags att investera i nya. En modern tvättstuga med modern utrustning kan spara er massor med pengar. Nyare tvättmaskiner och torktumlare har utvecklats otroligt mycket inom miljö- och energiområdet de senaste åren. Så det är inte bara en tjänst till boende utan även för miljön.

 

Nyare maskiner har ofta snabbare tvätt- och torkprogram, självdoserande tvättmedel, mindre vattenanvändning och funktioner där de stängs av när programmet är klart. Alla dessa funktioner leder till energibesparingar.

2. Införskaffa digitalt bokningssystem

Ett digitalt bokningssystem för tvättstugor underlättar för boende på flera olika sätt. Det innebär att man inte behöver gå ner till tvättstugan för att kunna boka en tvättid utan kan göra det från mobil eller dator. Det gör det lättare att hålla koll på sina tvättider.

 

Det ger också fastighetsägaren möjligheten att mäta energiförbrukning per person om det är så att ni vill kunna identifiera mängd elanvändning per boende för olika anledningar. Ta tillfället i akt när det ändå är dags att renovera tvättstuga.

Person med anteckningsblock och en ipad med schema på

3. Fullt fungerande ventilation

Ventilationen behöver ses över med jämna mellanrum i en tvättstuga. Det fastnar mycket damm och annat från kläderna i ventilationen och det kan försämra funktionen. Fungerar inte ventilationssystemet finns det en stor risk för fuktskador i tvättstugan. Detta för att fukten från kläderna hänger kvar i luften.

4. Bygg in tvättmaskiner och torktumlare

Tvättmaskin och torktumlare som är inbyggda i väggen är inte bara snyggt, det underlättar också för städ och rengöring. Vilket kommer uppskattas både av boende och fastighetsägare. Ingen mer smuts under maskinerna eller risk för att kläder åker ner emellan maskiner och fastnar.

5. Installera en elmätare i tvättstugan

En separat elmätare i tvättstugan kan användas på flera olika sätt. Installeras den ett tag innan ni genomför ett utbyte av tvättmaskiner och torkskåp kan ni sen mäta skillnaderna på energiförbrukning mellan den gamla och den nya utrustningen. På så vis kan ni räkna ut hur fort investeringen betalar för sig själv.

 

Elmätaren kan även användas för att identifiera hur mycket vatten och energi som faktiskt går åt varje månad. Vilket är bra att hålla koll på om ni i framtiden vill göra några ytterligare åtgärder för att minska på energiförbrukningen.

 

Lästips: Vi informerar om inglasade balkonger och solceller för bostadsrättsföreningar.

Hur ska ni finansiera en renovering av er tvättstuga?

Tycker ni att en uppdaterad tvättstuga hade varit bra men har lite problem med att hitta en lösning på hur ni ska finansiera det? Det är i stunden en dyr och påkostad uppgradering till lägenhetshuset och därför kan det kännas tufft att hitta pengar till det. Ett av våra favorittips för alternativa intäkter är att först göra en investering i ett smart cykelrum.

Läs mer om våra tjänster

Genom att skapa ett cykelrum med smarta lösningar för cykelparkering kan du hyra ut cykelparkeringsplatser till boende för en summa pengar varje månad. Det ger dig en extra inkomst och dina boende ett säkert ställe att parkera sin cykel. Ta del av våra tjänster för optimering av cykelrum och digital cykelmärkning.

 

Lästips: Vi tipsar om digitala parkeringssystem för cykelrummet och informerar om brandskyddsarbete i lägenhetshus.

Person i renovera tvättstuga som gyller på tvättmedel

Svar på vanliga frågor

Måste en bostadsrättsförening ha en tvättstuga?

Ja en brf ska ha en tvättstuga. Eftersom alla inte har tillgång till tvättmaskin i lägenheterna är det ett behov som ni som bostadsrättsförening behöver möta.

Hur många lägenheter per tvättstuga?

I snitt brukar man säga att varje lägenhet bör kunna boka in en tvättid i veckan. Vilket innebär att om det finns 35 tvättider att välja mellan per vecka ska det finnas en tvättstuga på 35 lägenheter.

Vad kostar det att tvätta en maskin i 60 grader?

Har du en relativt modern tvättmaskin brukar en maskin i 60 grader förbruka ca 1 kWh. Elkostnaden per kWh ligger i snitt runt 1 kr. Vilket då innebär att det kostar ungefär 1 kr att tvätta en maskin om elpriset är normalt.

Hand som öppnar dörr med ett passersystem

Stärk byggnadens säkerhet med modernt passersystem!

I ett lägenhetshus finns det alltid en risk att det är mycket spring i trapphuset. Har man otur lyckas även många obehöriga ta sig in. Kanske har de lyckats stjäla en nyckel eller fått reda på koden till kodlåset. Oavsett så skapar det en otrygg tillvaro i huset vilket inte känns bra för någon. En lösning på detta problem är att investera i ett bra passersystem i er bostadsrättsförening.

 

En bostadsrättsförening har ansvar för att boende ska kunna känna sig trygga. Därför är det viktigt att inte vem som helst kan ta sig in. Ett passersystem kan ge er chansen att skapa extra säkerhet på många olika sätt. Se därför till att lägga in det som en framtida investering i er underhållsplan. Vi kommer att förklara exakt varför det är en bra investering i den här artikeln. Så läs vidare!

 

Lästips: Vi tipsar om laddstolpar för elbilsladdning och hur ni kan tillgänglighetsanpassa lägenhetshuset.

Varför inte bara ha nycklar eller kodlås?

Att ha en entré som går att öppna med nycklar eller kod har länge varit vanligt. Problemet som uppstår då är att både nycklar och koder kan komma på villovägar. Nycklar kan stjälas och koder kan spridas vidare. Snabbt blir det hundratals obehöriga som får tillgång till lägenhetsbyggnaden.

Nycklar som sitter i ett lås med suddig bakgrund

Stärk er kontroll över fastigheten med ett modernt lås- och passersystem

Här listar vi olika sätt ett modernt passersystem eller digitalt låssystem kan hjälpa er skapa en bättre kontroll över vilka som rör sig i er byggnad.

 

 • Ni kan bestämma behörighet på varje tagg eller digital nyckel. Det innebär att ni kan bestämma i förhand vilka dörrar taggen ska gå till.
 • En tidsbegränsning kan ställas in. På så vis kan ni bestämma vilka tider på dygnet det krävs taggar eller digitala nycklar.

Öka säkerheten med hjälp av passersystem med tagg

Det viktigaste för de som bor i er lägenhetsbyggnad är ju ändå att det finns hög säkerhet så att alla kan känna sig trygga. Med hjälp av ett passersystem med tagg kan säkerheten ökas på flera sätt. Här listar vi säkerhetsfördelar med ett sådant passersystem i BRF:

 

 • Taggen är personlig och går bara dit personen behöver ha tillgång
 • Händelseloggar visar var och när taggarna har använts
 • Taggarna kan spärras om de tappas bort

Bra att ha koll på

 • Se till att ni har koll på reglerna kring brandskydd så att passersystemet fungerar i enlighet med dessa regler.
 • Ett låssystem med tagg kan även kopplas till, inbrottslarm och trygghetskameror.

Dataskärm där det stor security på

Lästips: Vi informerar om inglasade balkonger och solceller för bostadsrättsföreningar.

Hur ska ni finansiera ett nytt passersystem?

Tycker ni att ett nytt passersystem hade varit värt investeringen men har lite problem med att hitta en lösning på hur ni ska finansiera det? Det är i stunden en dyr och påkostad uppgradering till lägenhetshuset och därför kan det kännas tufft att hitta pengar till det. Ett av våra favorittips för alternativa intäkter är att först göra en investering i ett smart cykelrum.

Läs mer om våra tjänster

Genom att skapa ett cykelrum med smarta lösningar för cykelparkering kan du hyra ut cykelparkeringsplatser till boende för en summa pengar varje månad. Det ger dig en extra inkomst och dina boende ett säkert ställe att parkera sin cykel. Ta del av våra tjänster för optimering av cykelrum och digital cykelmärkning.

Svar på vanliga frågor

Vad betecknar ett passersystem?

Ett passersystem låter er låsa upp dörrar utan att använda traditionella nycklar. I stället används personliga taggar eller kort för att låsa upp dörren.

Får man kopiera lägenhetsnycklar?

Att kopiera lägenhetsnycklar utan tillstånd från lägenhetshusets fastighetsägare är inte tillåtet. De är kopieringsskyddade vilket innebär att det kan krävas en beställning från fastighetsägaren eller brf för att kunna få ut nya nycklar.

Vem får installera passersystem?

Ett passersystem installeras alltid av det företag eller leverantör du har valt att beställa passersystemet från.

 

Lästips: Vi tipsar om digitala parkeringssystem för cykelrummet, fönsterbyten och informerar om smarta renoveringstips för tvättstugan

Man lägger solceller på lägenhetstak

Solceller för lägenhet – Allt du behöver veta!

Att installera solceller har blivit mer och mer populärt hos villaägarna under åren. Det är bara på senare år som solceller för lägenhet börjat diskuteras bland hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. Eftersom en installation av solceller måste vara ett gemensamt beslut bland de som äger en lägenhetsbyggnad så är det inte alltid lika enkelt som för en villaägare.

 

Sitter ni i valet och kvalet och funderar på om en investering i solceller kommer vara värt det för ert lägenhetshus? Då finns det många saker som är viktiga att ni har koll på för att kunna ta det bästa beslutet för er. Här förklarar vi allt du behöver veta om solceller för lägenhet.

 

Lästips: Läs mer om fördelar med laddstolpar för elbilsparkering och fönsterbyten i lägenhetshus.

Solceller lägenhetshus

Myter om solceller

Det har snackats mycket om solceller sen de började bli tillgängliga för allmänheten. Därför är det viktigt att ha koll på huruvida saker du hört faktiskt stämmer. Det finns mycket falsk information ute på internet idag och vi kommer gå igenom de största myterna om solceller så att du ska kunna ta ett beslut utefter korrekt information.

Myt 1: De sänker värdet på fastigheten

En oro som många har är att solceller på taket av en bostadsrättsförening kommer att sänka värdet på byggnaden. Studier har faktiskt visat att det är helt tvärt om. Folk som letar lägenhet har visat sig svara positivt på solceller och väljer hellre en byggnad som har dessa än en byggnad utan.

Myt 2: Det är inte tillräckligt med sol i Sverige för solceller

Det stämmer att vi inte är det sol tätaste landet i världen, men det finns absolut tillräckligt med soltimmar för att solceller ska kunna vara ett bra alternativ. De mörka vintrarna producerar ju helt klart mindre solenergi. Men de ljusa somrarna genererar ofta mer solel än vad vi kan använda. Du kan då sälja din överskottsel till elbolagen och få till godo på din elräkning.

 

Det finns inget elproduktions alternativ som ensamt skulle kunna producera all el till Sverige. Därför behövs det en kombination av olika sätt. Solenergi är därför ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ även här i Sverige.

Myt 3: De är krångliga att installera

Ja, att ta fram och installera solceller för brf hade förmodligen varit krångligt om du hade behövt göra det själv. Som tur är sköter leverantörer allt det krångliga åt dig. Det enda du behöver göra är att ta kontakt med en leverantör och söka bygglov och statligt bidrag.

 

Lästips: Lär dig mer om hur du tillgänglighetsanpassar lägenhetshuset och varför digitala system för cykelparkering kan ge dig extra intäkter.

Moln över en grön skog

Solceller i bostadsrättsföreningar och hyreshus

Det finns flera olika för- och nackdelar med solenergi, men det är också viktigt att förstå hur de hade fungerat för er i praktiken. Förstår ni det är det lättare att ta ett beslut om solceller i er bostadsrättsförening eller ert hyreshus.

Hur fungerar solceller i lägenhet?

Solceller kan installeras på taket eller på balkongerna i ett existerande lägenhetshus. Det allra vanligaste är att man gör det på taket. I planerade nybyggnationer kan solceller även placeras på fasaden. De kan integreras i byggnaden och på så vis inte vara lika uppseendeväckande.

 

En bostadsrättsförening kan också bestämma om solcellerna ska producera el till de gemensamma utrymmena, eller om det även ska producera el till lägenheterna. Oavsett så kommer den minskade kostnaden för el i byggnaden att reducera de boendes månadskostnad.

 

Det finns många olika sätt att minska energiförbrukningen i ert lägenhetshus. Utöver solceller kan ni även fundera över smarta energibesparande lösningar för tvättstugan och inglasade balkonger. Lägg till dessa i er underhållsplan för att börja investera i energibesparande lösningar för framtiden.

Varför är det bra att ha solceller i lägenhet?

Solceller ger flera fördelar för både boende och fastighetsägare. Här listar vi de främsta anledningarna till att det är bra med solceller.

 • Ni kan använda egenproducerad el
 • Minskad elkostnad i gemensamma utrymmen leder till minskade månadskostnader
 • Spara mellan 20–30 procent av elkostnaderna per år
 • Ni bidrar till mer miljövänlig elproduktion
 • Att vara miljövänlig kan även bidra till att föreningen blir mer attraktiv på marknaden

Man arbetar med solceller på ett tag

Hur ska ni finansiera solceller till lägenhetshuset?

Tycker ni att solceller hade varit värt investeringen men har lite problem med att hitta en lösning på hur ni ska finansiera det? Det är i stunden en dyr och påkostad uppgradering till lägenhetshuset och därför kan det kännas tufft att hitta pengar till det.

 

Det finns många långsiktiga lösningar på hur ni kan skaffa alternativa intäkter som i framtiden kan hjälpa er finansiera solceller. Ett av våra favorittips är att först göra en investering i ett smart cykelrum.

Läs mer om våra tjänster

Genom att skapa ett cykelrum med smarta lösningar för cykelparkering kan du hyra ut cykelparkeringsplatser till boende för en summa pengar varje månad. Det ger dig en extra inkomst och dina boende ett säkert ställe att parkera sin cykel. Ta del av våra tjänster för optimering av cykelrum och digital cykelmärkning.

 

Lästips: Vi informerar om brandskyddsarbete i lägenhetshus och om smarta nya passersystem.

 

Elbil laddas i laddstolpar bostadsrättsförening

Laddstolpar i Bostadsrättsförening – Vad och Varför?

För bara några år sedan var elbilar rätt sällsynta, men nu ser vi elbilar överallt i Sverige till vardags. Det är många som drömmer om att skaffa elbil och för många olika anledningar, inte minst för miljön. Ju fler människor som köper elbilar desto fler laddplatser behövs, inte bara kring de stora vägarna utan även på privata parkeringar. Därför vill vi informera om laddstolpar bostadsrättsförening och varför det kommer göra er förening mer attraktiv.

 

Funderar ni som bostadsförening på om det finns behov för laddplatser på er parkering? Eller behöver du som bor i en bostadsrätt en laddplats för din elbil. Se då till att starta en kommunikation angående behovet av laddstolpar mellan bostadsrättsförening och boende i byggnaden.

 

Lästips: Vi förklarar allt du behöver veta om fönsterbyten, tillgänglighetsanpassning av lägenhetshus och moderna passersystem.

Mörk elbil laddas i elbilsladdare

Hur ska ni gå tillväga om ni är intresserade av att installera laddstolpar?

Det kan upplevas som en rörig process med massa olika saker att kolla upp och hålla koll på. Oroa er inte! Nedan listar vi de viktigaste punkterna ni behöver göra under processens gång.

1. Gör en intressekoll för laddstolpar i er bostadsrättsförening

En av de saker ni behöver veta innan ni kan göra en beställning av laddplatser för elbil är hur många platser ni behöver. För att era boende inte ska behöva slåss om en laddstolpe i er bostadsrättsförening kan det vara bra att undersöka hur många som hade varit i behov av en laddstolpe för sin elbil.

2. Kolla upp era förutsättningar

Det finns vissa grejer som är avgörande för om ni över huvud taget har rätt förutsättningar att installera laddstolpar på parkeringen. Först måste ni kolla upp att det faktiskt är ni som äger marken där ni planerar att installera laddstolpar.

 

Sen måste ni kolla upp hur elnätet ser ut hos er. Kommer det finnas tillräckligt med ledig ström och tillräckligt hög effekt för att kunna använda er av elbilsladdning i er bostadsrättsförening?

 

Lästips: Läs om energisparande lösningar i våra artiklar om solceller för lägenheter, inglasade balkonger och smarta lösningar för tvättstugan.

3. Kolla upp priset

Pris är ju ofta avgörande för huruvida en bostadsrättsförening kan genomföra en investering av laddstolpar. Det finns flera olika leverantörer som erbjuder olika slags laddstolpar eller laddboxar till olika priser. Dessa produkter inkluderar i stort sett alltid installationen så ni slipper fundera över det. Leta upp en leverantör och ett pris som ni tycker känns bra för er.

4. Se över möjlighet till bidrag

Eftersom laddstationer räknas som “grön teknik” finns det bidrag att söka för att finansiera delar av kostnaden. Den investeringen du gör kan skattereduceras med 50%. På så vis blir det både bättre för plånboken och för miljön.

Person räknar pengar vid ett skrivbort med anteckningsbok

Varför installera laddstationer i bostadsrättsförening?

Förutom att det i längden bidrar till att värna om miljön finns det flera andra fördelar med att installera laddstationer. Vi listar dem här.

 

 • De höjer marknadsvärdet på lägenheterna
 • Ger ökade intäkter genom att er förening kan ta ut högre parkeringsavgifter för elbilarna
 • Föreningen ses som miljövänliga
 • Säkrare laddning för elbilsägare

Hur kan ni finansiera laddstolpar?

Tycker ni att laddstolpar hade varit värt investeringen men har lite problem med att hitta en lösning i er underhållsplan på hur ni ska finansiera det? Det finns många långsiktiga lösningar på hur ni kan skaffa alternativa intäkter som i framtiden kan hjälpa er finansiera laddstolpar. Ett av våra favorittips är att först göra en investering i ett smart cykelrum.

Läs mer om våra tjänster

Genom att skapa ett cykelrum med smarta lösningar för cykelparkering kan du hyra ut cykelparkeringsplatser till boende för en summa pengar varje månad. Det ger dig en extra inkomst och dina boende ett säkert ställe att parkera sin cykel. Ta del av våra tjänster för optimering av cykelrum och digital cykelmärkning.

Vit elbil som står på laddning

Lästips: Läs mer om brandskyddsarbete i BRF och digitala system för cykelparkering.

Svar på vanliga frågor:

Vem betalar för laddningen av elbilar i en BRF?

Det finns olika betalningsupplägg som man kan välja mellan när det kommer till betalning av el för laddning av elbilar. Ett av de vanligaste alternativen är att varje person som använder laddstationerna antingen har en tagg eller bricka som registrerar elanvändningen per person.

 

Ett annat sätt är att boende har en egen privat laddstolpe vid deras parkeringsplats och kostnaden läggs på hyran.

Kan bostadsrättsförening neka laddstolpe?

Ja, det är upp till bostadsrättsföreningen att bestämma om ni ska installera laddstolpar på bostadsrättsparkeringen.

Vad kostar det att ladda bilen vid en laddstolpe?

Det kostar ca 2–5 kronor per kWh att ladda bilen vid en vanlig elbilsladdare. Vid en snabbladdare kostar det några kronor mer.