Blog

Grupp människor som arbetar med sin underhållsplan vid en whiteboard

Underhållsplan för BRF【Guide】

En genomtänkt och väl utförd underhållsplan underlättar förvaltandet av en fastighet genom att ge en bra överblick över fastighetens skick och behov. Den är nyckeln till att en bostadsrättsförening eller en hyresvärd kan utföra väl fungerande underhåll av fastigheten.    Är du en hyresvärd eller en del av bostadsrättsföreningens styrelse och har fått ansvar för […]

Renovera tvättstuga i lägenhetshuset → 5 smarta idéer

Har det blivit dags att renovera tvättstuga i er fastighet? Då har ni säkert listat ut att det finns mycket att tänka på och många beslut att ta. För att underlätta för er och ge er idéer på smarta investeringar ni kan göra i tvättstugan har vi förberett en lista med våra 5 bästa idéer […]

Hand som öppnar dörr med ett passersystem

Stärk byggnadens säkerhet med modernt passersystem!

I ett lägenhetshus finns det alltid en risk att det är mycket spring i trapphuset. Har man otur lyckas även många obehöriga ta sig in. Kanske har de lyckats stjäla en nyckel eller fått reda på koden till kodlåset. Oavsett så skapar det en otrygg tillvaro i huset vilket inte känns bra för någon. En […]

Man lägger solceller på lägenhetstak

Solceller för lägenhet – Allt du behöver veta!

Att installera solceller har blivit mer och mer populärt hos villaägarna under åren. Det är bara på senare år som solceller för lägenhet börjat diskuteras bland hyresvärdar och bostadsrättsföreningar. Eftersom en installation av solceller måste vara ett gemensamt beslut bland de som äger en lägenhetsbyggnad så är det inte alltid lika enkelt som för en […]

Elbil laddas i laddstolpar bostadsrättsförening

Laddstolpar i Bostadsrättsförening – Vad och Varför?

För bara några år sedan var elbilar rätt sällsynta, men nu ser vi elbilar överallt i Sverige till vardags. Det är många som drömmer om att skaffa elbil och för många olika anledningar, inte minst för miljön. Ju fler människor som köper elbilar desto fler laddplatser behövs, inte bara kring de stora vägarna utan även […]

Lägenhetsbyggnad med fönster som speglar sig i himlen

Fönsterbyte BRF → Allt ni behöver veta

Att göra ett fönsterbyte i en brf (bostadsrättsförening) kan uppfattas som ett dyrt och komplicerat projekt. Dock är det så att om fönstren börjar bli gamla så kommer ett fönsterbyte i en bostadsrättsförening faktiskt vara en kostnadsbesparing, i alla fall i längden.   Precis som att fasaden och de inglasade balkongerna måste renoveras eller underhållas […]

Digitalt system ökar säkerheten i cykelrummet【2023】

Det börjar bli vanligare och vanligare att folk vill hyra en personlig cykelparkeringsplats. Just för att det skapar en garanterad, rymlig och säker plats för ens cykel. Det vanligaste alternativet är att fastighetsägare hyr ut platser i ett cykelrum där endast de som hyr en plats har åtkomst till. Dock finns det nu ett digitalt […]

Rött brandalarm med en spak vid en bilväg

Brandskyddsarbete i bostadsrättsföreningar → Vad gäller?

Om du bor i en bostadsrätt eller är del av styrelsen i en bostadsrättsförening kanske du har funderat på frågan om vad gäller vid brandskyddsarbete i bostadsrättsföreningen. Det är många som bor i lägenhetshus eller flerfamiljshus och därför är det viktigt att ha koll på exakt vad som gäller för att kunna rädda liv om […]

Tillgänglighetsanpassning i lägenhetshuset → Detta gäller!

Det finns många saker man som fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan göra för att bli mer attraktiva på fastighetsmarknaden. T.ex. installera laddstolpar för elbilar, skaffa digitalt system för cykelparkeringen eller installera solceller. En av de viktigaste sakerna man kan (och bör) göra för att flera ska vilja flytta in i er byggnad är att ha en […]

Bild på två byggnader med balkonger tagen nedifrån

7 Fördelar med inglasade balkonger

Sitter ni med föreningens underhållsplan eller bara funderar på om ni ska investera i inglasade balkonger för lägenhetsbyggnaden? Då är ni inte ensamma. Det har under många år blivit populärt att glasa in balkonger och trenden verkar hålla i sig. För boende i byggnaden är det bara en fråga om preferens, men äger man ett […]